صفحهٔ اصلی

از جلسات کیولیست
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحات خلاصه‌ای از جلسات گروه کیولیست هستند که در حال حاضر به‌صورت هفتگی در دانشگاه شریف توسط دکتر روزبه توسرکانی (Ruzbeh Tusserkani) انجام می‌شوند.

مباحث این جلسات عمدتاً مباحثی حول و حوش قرآن بوده است که شامل مباحث متنوعی از فلسفه، روانشناسی، هنر، ادیان، عرفان و ... شده است.

این جلسات با مباحثی پیرامون مفاهیمی کلی در قرآن آغاز شد و یک دوره جنبه‌های روایی داستان سوره یوسف بررسی شد و در مورد داستان آدم در قرآن و سپس یک دوره حول مفاهیم سوره نور صحبت شد و با جلساتی پیرامون سوره مریم و مسیحیت ادامه پیدا کرده است.

 • فایل‌های صوتی جلسات را می‌توانید از اینجا بگیرید.
 • خبرهای گروه و زمان و مکان برگزاری جلسات از طریق میلینگ لیست جلسات اعلام می‌شود.
 • اگر می‌خواهید چیزی به ویکی اضافه کنید لطفا اول نگاهی به راهنمای ویرایش بیاندازید.


لیست خلاصهٔ جلسات گروه کیولیست

جلسات اولیهٔ قرآن

فایلهای صوتی جلسات اولیه، یوسف، آدم و نور

جلسات ۱ تا ۲۶

 • جلسهٔ ۷ (ویرایش نشده)- ادامه بحث سنت ۳ و در ادامه داستان زینب (همسر پیامبر) در قرآن
 • جلسهٔ ۸ (در حال پیاده سازی) هدایت در قرآن ۱
 • جلسهٔ ۹ (در حال پیاده سازی) داستان زینب در قرآن، تشیع ۱
 • جلسهٔ ۱۲ رمان تهوع سارتر (به عنوان تشبیهی برای درک واژه آفرینی قرآن)
 • جلسهٔ ۱۳ چیستی شبهه ۱، بازرگانی در قرآن، زبان جهانی فطرت
 • جلسهٔ ۱۴ چیستی شبهه ۲، معنی لغت در متن ادبی
 • جلسهٔ ۱۷ (ویرایش نشده)- ادامه‌ی سبع السماوات، ایمان، تسبیح، اقامه صلوه
 • جلسهٔ ۱۸ (ویرایش نشده)- نقد سه گانه روان (کودک، والد، بالغ)، نماز
 • جلسهٔ ۱۹ (ویرایش نشده)- مرور بحث فهم لغت، واژه اسلام
 • جلسهٔ ۲۴ ریتم در نقل داستان، خواص حروف و لغات
 • جلسهٔ ۲۵ داستانهای قرآن، داستان موسی و خضر
 • جلسهٔ ۲۶ (ویرایش نشده)- تصویری بودن متن در قرآن

سوره یوسف

جلسات ۲۷ تا ۴۱

 • جلسهٔ ۲۸ (ویرایش نشده)- داستان یوسف ۲ - نقد ادبی داستان
 • جلسهٔ ۳۰ (در حالِ پیاده سازی) یوسف ۴، تعبیر نمادین داستانهای قرآن
 • جلسهٔ ۳۱ (ویرایش نشده)- روابط مادر و فرزند، آیین تشرف باستانی
 • جلسهٔ ۳۲ - قمیص (پیراهن) یوسف، نکات روایی در داستان، گمراهی زنانه!
 • جلسهٔ ۳۳ - مبانی دوگانیهای مردانه و زنانه، مسیح کلمه‌ی خدا، یوسف و زلیخا
 • جلسهٔ ۳۴ (در حال پیاده سازی)آیین تشرف در عصر ما، مردسالاری در تفسیر احکام
 • جلسهٔ ۳۵ یوسف، گمراهی قرآن، قضاوت بین نظریات
 • جلسهٔ ۳۶ نظریه تکامل، خلقت، تاکتیک در مقابل استراتژی
 • جلسهٔ ۳۷ دشمن نبودن نفس، کید زنانه، یوسف در زندان
 • جلسهٔ ۳۸ فهم پیامبر، مردسالاری در قرآن، یوسف در زندان
 • جلسهٔ ۴۱ (در حال پیاده سازی) ادامه سوره یوسف

داستان آدم در قرآن

جلسات ۴۲ تا ۵۵

Tree.jpeg
 • جلسهٔ ۴۶ (ویرایش نشده)- آدم و حوا، دانش زبانی جامع و مساله شر
 • جلسهٔ ۴۷ (ویرایش نشده)- لغات بی مرجع (طبیعت و غریزه‌ی جنسی) ، آدم و حوا
 • جلسهٔ ۴۸ در حال پیاده سازی شبهه های زنانه و مردانه، غریزه جنسی، آدم و حوا
 • جلسهٔ ۵۰ (ویرایش نشده)- غریزه جنسی، آدم و حوا، عرفانهای هندی و شیمیایی
 • جلسهٔ ۵۱ (ویرایش نشده)-زندگی در زبان، کلمات خبیثه و کلمات طیبه
 • جلسهٔ ۵۲ (ویرایش نشده)-ادامه ی بحث کلمه - عرفان ، عرفان اسلامی
 • جلسهٔ ۵۳ (ویرایش نشده)-ادامه ی بحث عرفان - توبه
 • جلسه ۵۴ (ویرایش نشده)ادامه ی مبحث شمای کلی عرفان اسلامی
 • جلسهٔ ۵۵ (ویرایش نشده)نکات تکمیلی - تجربه اسماء الهی در رحم مادر - تاثیر قرآن

سورهٔ نور

جلسات شماره ۵۹ تا ۸۴

 • جلسه ۵۹ (جلسه اول نور فقط در فایل کم‌کیفیت صوتی!)
 • جلسه ۶۱ (جلسه دوم نور فقط در فایل کم‌کیفیت صوتی!)
 • جلسه ۶۶ بررسی احکام سوره و اثر روابط متعالی زن و مرد در رسیدن به کمال
 • جلسه ۶۷ ادامه مباحث جلسه قبل و بررسی دیدگاه های مختلف در باره حکم حجاب
 • جلسه ۶۸ فلسفه احکام، مدل یونگ، حکم حجاب...

...

 • جلسه ۸۴ جلسه آخر سوره نور، شان نزول ....

سورهٔ مریم

فایلهای صوتی ۳۰ جلسه

Mary.jpg

مسیحیت

فایلهای صوتی ۲۴ جلسه

فایل های تصویری مرتبط مستند BBC و christianity is pagan

Jesus christ.jpg
 • مسیحیت - جلسه ۱ - هدف تشکیل جلسات، روایت ضد مسیحی متداول، مقدمه ی روایت اسقفی
 • مسیحیت - جلسه ۲ - یافتن روشی منطقی برای بیان اصول مسیحی، روش دکارتی و روش پوپری تعمیم یافته
 • مسیحیت - جلسه ۳ - روایت اسقفی، مسیح همان شخص نجات دهنده است؟ نکاتی در مورد کتاب مقدس مسیحیان
 • مسیحیت - جلسه ۴ - نقد ایده ی مدرن در مورد عدم ارتباط کشف حقیقت با زندگی عملی، حل یک تناقض
 • مسیحیت - جلسه ۶ - شرح سایر اعتقادات مسیحی: تثلیث، کلیسا و غیره، پایان روایت اسقفی
 • جلسه ۸ مسیحیت - خلاصه مسیحیت ۸ - نحوه بررسی یک سیستم منطقی -نقداستدلالهای مسیحیان
Masih.gif
 • جلسه ۱۵ مسیحیت - خلاصه مسیحیت ۱۵ - ادامه ی بررسی نگاه های متفاوت به تاریخ ادیان - منشا تحریف و انحراف در مکاتب
 • جلسه ۱۶ مسیحیت - خلاصه مسیحیت ۱۶ - انحراف های معمول در ادیان از کجا سرچشمه می گیرد؟
 • جلسه ۱۷ مسیحیت - خلاصه مسیحیت ۱۷ - نکاتی درباره روایت تاریخی پیدایش مسیحیت - اسطوره های مشابه میسح
 • جلسه ۱۸ مسیحیت - خلاصه مسیحیت ۱۸ - ادامه بحث گذشته و اسطوره ی مسیح
 • جلسه ۲۰ مسیحیت - خلاصه مسیحیت ۲۰ - جهانبینی در بررسی تاریخی - شان مسیح - داستان مسیح و اسماعیل

سورهٔ مریم - ادامه

 • سورهٔ مریم - جلسهٔ ۱۶ - قربانی شدن مسیح(جمع بندی) - ادامه سوره مریم: سلسله انبیاء بنی اسرائیل و تشابه آن به سلسله امامان شیعه، مقام پیامبران، حضرت ابراهیم و عشق به توحید
 • سورهٔ مریم - جلسهٔ ۱۷ - تشابه غیبت امام زمان به غیبت مسیح، تناظر مسیح و قرآن، رابطه ی تکوینی فرزندان با والدین و نیازهای محیط، داستان ابراهیم و پدرش و آغاز رسالت جهانی او
 • سورهٔ مریم - جلسهٔ ۱۸ - خلافت الهی و ولایت پیامبران، عذاب قوم لوط و مجادله ی ابراهیم، موضوع خانواده در سوره های مریم و نور، ذبح: اسحق یا اسماعیل
 • سورهٔ مریم - جلسهٔ ۱۹ - اسماعیل از دید یهودیان و مسیحیان، چگونگی به ارث رسیدن نبوت در نسل ابراهیم و بنی اسرائیل
 • سورهٔ مریم - جلسهٔ ۲۰ - عذاب قوم لوط و مجادله ی ابراهیم، تفاوت اطاعت از والدین با احسان به آن ها، ادامه ی بحث سلسله ی انبیاء
 • سورهٔ مریم - جلسهٔ ۲۱ - نقد آراء دکتر سروش درباره ی قرآن، نکاتی درباره ی روش درک متن قرآن، نظریه ی ابن عربی درباره ی اسماء الهی

یهودیّت در قرآن

فایل های صوتی یهودیت، ۲۶ جلسه

 • جلسه ۲ یهودیّت - مباحث تکمیلی در مورد تفاوت منافقین با "اللذین فی قلوبهم مرض" در قران
 • جلسه ۳ یهودیت - ادامه مباحث جلسه گذشته در مورد «الذین فی قلوبهم مرض» و ابتدای سوره بقره با تاکید بیشتر روی متن
 • جلسه ۴ یهودیت - ادامه مباحث جلسه گذشته در توضیح آیات ابتدایی سوره بقره، دو تمثیل ابتدایی
 • جلسه ۵ یهودیت - ادامه توضیح آیات ابتدایی سوره بقره در مورد «الذین فی قلوبهم مرض»، تقوا، لزوم عبودیت و شریعت
 • جلسه ۱۵ یهودیت - اولین جلسه ی تحلیل یهودیت ، مقایسه ی دیدگاه قرآن و تورات ، سیر تربیت دینی بشریت
MOS.jpeg

سوره حج

فایل های صوتی حج، ۲۸ جلسه

KABE2.jpg
 • سوره حج ، جلسه ۱۸ - خلاصه حج ۱۸ - ویژگی های تمدن غرب از دید خودش و در واقعیت - پوزیتیویسم - عقلانیت - آزاداندیشی - عقلانیت و آخرت گرایی - رابطه دانش و قدرت فوکو

واژگان قرآن

فایل های صوتی واژگان۱۲ جلسه

*واژگان قرآن، جلسه ۱ - مقدمه ی بحث - شروع بحث درباره واژه کفر و شرک

تک سوره

 • سوره بقره - مقدمه ای بر سوره بقره و نگاهی کلّی به آن

*سوره آل عمران ۱ - سوالاتی در باب وجود ادیان - ارتباط بین ادیان - مفهوم کلمه اسلام

سوره یونس

فایل های صوتی یونس، ۵ جلسه

سوره هود

فایل های صوتی هود، ۷ جلسه

سوره نمل

فایل های صوتی نمل، ۵ جلسه

سوره قصص

فایل های صوتی قصص، ۵ جلسه

سوره اعراف

فایل های صوتی اعراف، ۴ جلسه

سوره شعرا

فایل های صوتی شعرا، ۳ جلسه

سخنرانی‌ها

 • سرمایه‌سالاری (کاپیتالیسم):
جلسهٔ ۳۷٫۵ - کاپیتالیسم۱ - خلاصهٔ کاپیتالیسم۱
جلسهٔ ۵۶ - کاپیتالیسم ۲ (ناقص) - خلاصهٔ کاپیتالیسم۲
جلسهٔ ۵۷ - کاپیتالیسم لیبرالیسم (ناقص) - خلاصهٔ کاپیتالیسم۲ لیبرالیسم
 • آمریکا
خلاصه جلساتِ آمریکا در سه نگاه (جلسات سه گانه)
خلاصه جلسه چهارم آمریکا: آمریکا از منظر دینی

در حال پیاده‌سازی

 • جلسهٔ ۸
 • جلسهٔ ۹
 • جلسهٔ ۱۱
 • جلسهٔ ۴۱
 • جلسه‌ی ۵۶
 • سوره اسراء
 • جلسهٔ ۴۸
 • جلسهٔ ۴۳


جلساتِ دفاعِ عقلانی از دین

فایلهای صوتی دفاع عقلانی از دین

خلاصه جلسه‌ی سوم

خلاصه جلسه‌ی چهارم

خلاصه جلسه‌ی پنجم

خلاصه جلسه‌ی ششم

خلاصه جلسه‌ی هفتم

خلاصه جلسه‌ی هشتم

سخنرانی‌ها بر حسب سوره

محل نگهداری فایل‌های صوتی


پیوند به بیرون